Electrician autorizat anre Bucuresti

 

Rares, electrician autorizat Bucuresti, 0774 601 350

Electrician autorizat din Bucuresti , cu o vasta experienta in domeniul exploatarii si intretinerii instalatiilor electrice, deservesc prin lucrari electrice abonatii ENEL, pe raza celor 6 sectoare din capitala. Telefon contact:0774 601 350 - Rares.

Serviciile electrice pe care le desfasor sunt multiple, aici enumerand doar o parte: montari ale aparatajului electric: tablouri electrice, prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat; interventii asupra instalatiei electrice in caz de defectiune sau deranjament; executarea de circuite separate; verificarea instalatiei electrice pentru o functionare optima si in siguranta ...

Marius Serban electrician autorizat de catre A.N.R.E - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, impreuna cu partenerii sai din acelasi domeniu, deserveste urmatoarele locatii si zone din acest oras:

ANRE - Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul Energiei are scopul de a crea si sustine sistemul de reglementari necesar functionarii sectorului energiei si pietelor de energie electrica, energie termica si gaze naturale in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor de energie.

Electricieni sector 1: Pajura, Aviatorilor, Bucurestii Noi, Bulevardul Dacia, Ion Mihalache, Piata Amzei, Piata Romana, Arcul de Triumf, Piata Domenii, Victoriei, Grivitei, Buzesti ...

Electricieni sector 2 : Iancului, Stefan cel Mare, Colentina, Mosilor, Rosseti, Pantelimon, Obor, Vatra Luminoasa, Doamna Ghica, Floreasca, Teiul Doamnei ... Marius Serban, electrician autorizat deserveste locatiile sectorului 2 .

Electrician sector 3 zona Dristor: Titan, Salajan, Nicolae Grigorescu, Theodor Pallady, Unirii, Dudesti, Baba Novac, Victoriei, Vitan, Universitatii, Calea Calarasi, Nerva Traian, Bulevardul Basarabiei, 1 Decembrie 1918 ...

Electricieni sector 4: Brancoveanu, Tineretului, Soseaua Oltenitei, Giurgiului, Vacaresti, Aparatorii Patriei, Gheorghe Sincai, Filaret ...

Electricieni sector 5: Rahova, Sebastian, Calea 13 Septembrie, Panduri, Salaj, Ferentari, Unirii, Eroilor, Cosbuc...

Electricieni sector 6: Drumul Taberei, Iuliu Maniu, Bld Timisoara, Crangasi, Gorjului, Armata Poporului, Lujerului, Pacii, Apusului, Ghencea, Giulesti ...

Apelati cu incredere deoarece am experienta necesara pentru a desfasura activitati in instalatia electrica -- Rares -- electrician autorizat ANRE -- 0774 601 350.

Parteneri oficiali ai acestui site, sunt electricieni autorizati din Bucuresti, calificati si atestati in aceasta specialitate electrica,va ofera o paleta larga de servicii electrice!